Harvard Business Review Türkiye: Türkiye’de Şirketler Salgında İlk Sınavı Geçti

https://hbrturkiye.com/dergi/turkiye-de-sirketler-salginda-ilk-sinavi-gecti

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Konuşmaları 15 – Salgın ve Sorumluluk: Şirket, Toplum, Devlet

http://surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr/tr/surdurulebilirlik-konusmalari-15-salgin-ve-sorumluluk-sirket-toplum-devlet

imece dialogues: Birlikte Öğrenme Ekosistem Buluşması Raporu 

https://drive.google.com/file/d/1gUUm1HbgY9fPpgFKGC31_EAnM1Il8qT8/view

Sivil Sayfalar: Pandemi ile Mücadelede Özel Sektör Katkısı, COVID-19BRR ve Sivil Alan
https://www.sivilsayfalar.org/2020/08/15/pandemiyle-mucadelede-ozel-sektor-katkisi-covid-19brr-ve-sivil-alan/

Dünya Gazetesi: Özel Sektör Koronaya Karşı Ne Yaptı?
https://www.dunya.com/kose-yazisi/ozel-sektor-koronaya-karsi-ne-yapti/469478