sergi alanı, 1.000 yataklı hastaneye dönüştürüldü.

https://www.dw.com/en

New York’taki 170.000 m2’lik sergi alanını 1.200 yataklı acil durum hastanesine dönüştürdü.

https://archpaper.com/2020

virüse yakalanan ya da izole edilmesi gereken sürücüler veya teslimatçılar için 14 günlük hastalık ücreti sağlayacağını açıkladı. Bu kişiler, teknik olarak bağımsız yükleniciler olarak kabul edildikleri için daha önce benzer bir ücretli izin veya yardım almaya hak kazanmamışlardı.

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan